Impacte a la UPC de l’edició l’ALTRE 2017

Un cop acabades les jornades de l’ALTRE Fòrum 2017 s’ha fet una anàlisi de l’impacte generat a la UPC.

Prèviament a les jornades s’ha organitzat una botifarrada adreçada a la comunitat ETSEIB, ja que es va utilitzar l’espai del Pati dels Monos (pati interior de l’Escola). És una manera eficaç de fer difusió del projecte. Durant la setmana de les jornades s’han dut a terme nou ponències (de diferents formats) amb una assistència de 15 persones aproximadament per ponència. A més s’ha d’afegir un taller de cap de setmana amb una assistència de 30 persones.

S’han generat espais d’intercanvi de coneixement, no només dels ponents al públic, sinó també entre els ponents i entre participants.

S’han creat sinergies amb altres associacions de la universitat, com és el cas de l’associació Enginyeria Sense Fronteres Universitat, que va dur a terme una exposició en el marc d’unes altres jornades (En El Punt de Mira) i es va aprofitar per portar ponents autors de les peces exposades al Hall i reprendre temes que s’havien treballat amb una altra perspectiva.

S’han creat vincles amb departaments de l’Escola, ja que es va organitzar conjuntament una RESTART PARTY. Això genera per un futur bones relacions amb altres membres de l’Escola que busquen des d’una altra posició un canvi.

Posteriorment a les Jornades, també s’ha participat en l’organització de la Festa de l’Escola, un espai organitzat pels estudiants per als estudiants, que genera un apropament de l’estudiant a la universitat que en la nostra consideració no és només un espai acadèmic, sinó també cultural i de creixement personal.

Anuncis