Manifest

Manifest de la inauguració de l’Altre Fòrum 2016

Sigueu benvinguts i benvingudes a una nova edició de l’Altre! Enguany celebrem la desena edició de l’Altre Fòrum, un espai dins de la universitat que busca oferir una resposta àmplia a les inquietuds de les estudiants envers el seu futur professional i el seu desenvolupament personal, complementant la formació acadèmica amb aspectes més humans.  L’etapa universitària és una etapa transitòria en què s’ha de decidir quins camins s’agafen i que serviran de base per a la vida. Les estudiants tenim la inquietud de conèixer tots els camins, però cal que aquests siguin visibles. Creiem que aquest esdeveniment és molt necessari per l’ETSEIB, i es comprova al veure com molta gent que aquesta setmana vindrà a explicar-nos els seus projectes, idees i trajectòries va estudiar a aquesta escola.
Fidels a l’esperit de sempre, confiem en que l’Altre serà, un any més, un espai de reflexió i de debat, horitzontal i participatiu. Es qüestionaran l’impacte de la tecnologia en la nostra societat, les dinàmiques que genera el model econòmic hegemònic i el paper dels enginyers i les enginyeres en els canvis importants en la societat. Tot això, sempre des d’una òptica positiva, construint alternatives i aportant propostes, tant des d’una vessant teòrica com des la pràctica i l’experiència. I per què ho fem? Perquè creiem que l’enginyeria no és només una carrera tècnica construïda sobre veritats indiscutibles, sinó que va molt més enllà dels números i l’objectivitat. Les decisions que prenem com a enginyeres, tenen, com ja hem dit,  una repercussió important en la societat. És per això que quan desenvolupem projectes d’enginyeria és important eixamplar el marc de visió del problema i proposar solucions tenint en compte un ampli ventall de factors. Els factors amb els quals volem complementar el nostre criteri tenen a veure, per una banda, amb les persones (amb la nostra qualitat de vida, la forma en que ens relacionem, la defensa dels nostres drets…), i per altra banda, amb el planeta on vivim (amb una conscienciació sobre el canvi climàtic, amb una lluita per preservar la biodiversitat i per evitar els desastres ecològics que estan succeïnt darrerament).
Aquest any, en especial, tenim un objectiu ambiciós. L’Altre pretén ser un punt de partida per debatre i intentar qüestionar-nos per què i a qui serveixen els projectes d’enginyeria i com volem utilitzar-los. Pretenem engegar un nou espai per començar a teixir ponts entre les necessitats reals de la nostra societat i la universitat pública, més enllà del mercat i del capital. Més enllà de les grans empreses que precaritzen el nostre treball, volem prendre partit per construir col·lectivament una nova manera de fer projectes d’enginyeria, encarats a satisfer no només criteris econòmics, sino també tot aquest ventall de factors dels que acabem de parlar.  Creiem que l’Altre ha de ser un espai on es qüestioni també la manera amb què aquesta escola gestiona i avalua els projectes.  Ens falta una perspectiva més realista, encarant als reptes ecològics dels nous temps, afavorint l’economia de proximitat i sostenible, democratitzant el coneixement, evitant la discriminació de gènere, donant un altre ús als espais, en definitiva, procurant resoldre els problemes socials actuals de la nostra societat enlloc d’agreujant-los. Aquest espai pretèn ser doncs, dins la nostra societat, una possibilitat perquè l’enginyeria sigui una eina per a la transformació social cap a una societat més justa, més humana i més solidària.

Finalment, es vol que l’Altre d’enguany sigui un catalitzador d’un projecte més continu i a llarg termini. Un espai on les estudiants conflueixin i puguin crear projectes i formar part d’iniciatives i moviments ja existents amb necessitats de coneixements tècnics. Creiem que aquest projecte propi s’ha de portar amb la col·laboració de moltes parts: estudiants, ex- estudiants, professors, PAS i persones interessades.

A partir d’aqui, donem per iniciada la desena edició de l’Altre Fòrum. Esperem poder comptar amb la màxima participació de tots vosaltres.

Anuncis